Triggerpoint- en meridiaantapen


ChiropractieTriggerpoint- en meridiaantapen 


Tiggerpointtapes worden op energiegeladen punten, zoals pijnpunten, triggerpoints en acupunctuurpunten geplakt, die door de behandelende therapeut manueel opgezocht, en door middel van de energiestroom-afhankelijke plakrichting tapes verdeeld worden. Tapes zorgen voor een verbeterde stroming van de energie op de gestuwde punten en hierdoor tijdens het dragen voor een harmonisering van de energiestroming.


Bij de Meridiaan Taping wordt het verloop van de meridianen in het gebied van de energetische storing met tape beplakt. Doordat de huid dankzij de tape iets omhoog komt, wordt de daaronder liggende meridiaan weer vrijgemaakt. (meridianen liggen ca. 2 mm onder onze huid, in een banensysteem)


Littekens, problemen met de wervelkolom of andere ziektes kunnen storingen in deze “energiestroming” veroorzaken met als gevolg een energiestuwing. Het Meridiaan-Taping beïnvloed dit energiesysteem.

Het doel van de behandeling is, net als bij alle energetische behandelingstechnieken, zoals acupunctuur, acupressuur, acupunctmassage en Shiatsu, de energie weer ongestoord te laten vloeien.


Voor deze tapemethode worden rastervormige “patches” gebruikt, die ca. 1,5 x 2,5 cm groot zijn.


Copyright © All Rights Reserved